Nabízíme

NABÍZÍME

 • Pravidelné hlídání dětí od 2 let dle volby docházky ( mladší děti po dohodě )
 • Nárazové hlídání dětí od 2 let ( mladší děti po dohodě )
 • Malý počet dětí ve třídě
 • Individuální přístup
 • Pestrý celodenní program
 • Svědomité a láskyplné vedení zkušenými učitelkami
 • Rodinné a přátelské prostředí
 • Letní provoz školky
 • Děti jsou přijímány v průběhu celého školního roku
 • Nejsou kladeny žádné sociální nároky na zdatnost dítěte pro přijetí do centra
 • Plenky, dudlíky ani lahvičky nám nevadí

 

Pokud budete mít zájem navštívit naše centrum, stačí si telefonicky či mailem domluvit nezávaznou schůzku.

Těšíme se na Vás.

 

DENNÍ PROGRAM

8°°- 9°°          scházíme se, hrajeme si, individuální práce s dětmi

9°°- 9.30         hygiena, svačinka

9.30-11.30      výtvarná, hudební, dramatická a sportovní činnost

                      pobyt venku, procházky, hry na zahradě a v areálu sokolovny

11.30-12°°      hygiena, příprava na oběd

12°°-12.30      oběd

12.30-13°°      vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů

                      ukládání dětí ke spánku s pohádkou

13°°-14.30      odpočinek, relaxace

14.30-15°°      hygiena, svačinka

15°°-17°°        hrajeme si

                      při hezkém počasí pobyt na zahradě

Během dne jsou do programu zařazovány didakticky cílené činnosti formou individuální, skupinové či kolektivní práce s přihlédnutím k věku dítěte a jeho potřebám.

Změna programu vyhrazena, vše přizpůsobujeme dětem dle jejich možností.